Inicjatywa umożliwiająca studentom dostęp do wielu dodatkowych opcji i usług podczas Kongresu, dając tym samym możliwość jeszcze ciekawszego i bardziej komfortowego uczestniczenia w całym Kongresie.

Przewidywana liczba uczestników: ok. 50 osób.

Grupą docelową są studenci wszystkich studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych.

Uczestnicy zostaną wybrani przez Organizatora spośród chętnych zgłoszonych do współpracy oraz uczestnictwa w dyskusji, a także osób rekomendowanych przez organizacje współpracujące.

EEC Liderzy Przyszłości © PTWP S.A. All rights reserved 2015