EEC – Liderzy przyszłości to propozycja dla wiodących pracodawców z regionu Górnego Śląska, dla instytucji publicznych czy placówek dyplomatycznych. Formuła jest otwarta na propozycje staży, praktyk czy innych interakcji między biznesem, administracją i młodzieżą zaangażowaną w projekt.

Jesteśmy przekonani, że formuła projektu będzie stanowiła obopólną inspirację zarówno dla organizatorów, jak i partnerów projektu, przyczyniając się do owocnej współpracy. Mamy także nadzieję, iż pozwoli ona na pogłębianie międzypokoleniowego dialogu, otwartego na idee i realia, na poglądy tych doświadczonych i tych, do których należy przyszłość.

Grupa PTWP SA

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
Tel. +48 32 209 13 03
e-mail: eec@eecpoland.eu
NIP: 954-21-99-882

Współpraca komercyjna

Tomasz Ruszkowski
tomasz.ruszkowski@eecpoland.eu

Informacje organizacyjne i współpraca

Martyna Spyra
martyna.spyra@ptwp.pl

Paulina Dudek
paulina.dudek@eecpoland.eu

Współpraca medialna

Małgorzata Sklorz
malgorzata.sklorz@ptwp.pl

EEC Liderzy Przyszłości © PTWP S.A. All rights reserved 2015