Projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow) to przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie udziału młodych w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej.

Naczelnym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni włączającej w europejską debatę przyszłych liderów życia gospodarczego i publicznego oraz szersze otwarcie Kongresu na ludzi młodych – przedsiębiorczych i aktywnych, śmiałych i samodzielnie myślących. Mamy nadzieję, że udział młodych ludzi wzbogaci Kongres o element dialogu pokoleń, którego wyraźny brak dostrzegamy nie tylko w krajowym, ale i europejskim życiu publicznym.

4 FORMY ZAANGAŻOWANIA

Inicjatywa daje możliwość uczestniczenia w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w wybranej formie zaangażowania, pod jednym z haseł: dyskusja, uczestnictwo, współpraca lub odkrywanie.

DLACZEGO WARTO?

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości umożliwia zdobycie cennego doświadczenia, otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie w prace przy Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, przebywanie w międzynarodowym środowisku wśród najważniejszych gości z całej Europy i świata oraz nawiązanie ciekawych kontaktów.

Blok cytatu.

Najważniejszą ideą projektu jest propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz działanie na rzecz zwiększenia udziału młodzieży w życiu publicznym. Cieszymy się, że możemy wspierać głos młodych w debacie dotyczącej przyszłości Europy, a także promować zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie kapitału społecznego, którego niedostatek odczuwamy szczególnie w krajach Europy Centralnej – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP.

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych, uczelni państwowych i prywatnych, niezależnie od realizowanego kierunku.

EEC Liderzy Przyszłości © PTWP S.A. All rights reserved 2015