Wykłady odbyły się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (Katowice, ul. Bogucicka 5)

DZIEŃ 1, 19 maja
9:50 - 10:40
Potęga Cyfryzacji

Arkadiusz Gęsicki – Partner, McKinsey & Company w Polsce

WIĘCEJ

Arkadiusz Gęsicki jest Partnerem Lokalnym w McKinsey & Company w Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze usług doradztwa strategicznego.

Wspiera klientów głównie z branży detalicznej oraz z sektora finansowego w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej. Jest ekspertem w dziedzinie tworzenia strategii, transformacji a także marketingu i sprzedaży.

W warszawskim biurze McKinsey & Company, Arkadiusz jest również odpowiedzialny za obszar rekrutacji.

Uzyskał tytuł magistra inżyniera Wydziału Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej, a także BA (Hons) w dziedzinie biznesu na Uniwersytecie Birmingham w Wielkiej Brytanii.

MNIEJ
10:40 - 11:20

Witold Śmidowski – Ambasador RP w Królestwie Arabii Saudyjskiej

11:20 - 12:00

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku

12:00 - 12:45
„Doświadczenia Grupy Nowy Styl na rynkach międzynarodowych”

Adam Krzanowski – Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Grupa Nowy Styl

WIĘCEJ

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Grupy Nowy Styl, trzeciego największego producenta krzeseł i mebli biurowych w Europie. Wielokrotnie doceniany za kompetencje biznesowe oraz działalność społeczną. Zwycięzca polskiej edycji konkursu EY Enterpreneur of the Year w 2014 roku. W 1999 r. nagrodzony w kategorii Największe osiągnięcie w konkursie Young Business Achiever. Uhonorowany nagrodą im. Andrzeja Wierzbickiego za stworzenie prężnej firmy i przestrzeganie zasad etyki biznesowej oraz nagrodą Kisiela za Kapitalizm w dobrym stylu.

Prywatnie największą pasją Adama Krzanowskiego jest tenis oraz winiarstwo, a jej najlepszym wyrazem - własne winnice i produkowany w nich trunek, którego mogą kosztować klienci i znajomi.

MNIEJ
12:45 - 13:30

Paweł Szałamacha – Minister Finansów, Polska

13:30 - 14:15

Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Partnerów, EY

WIĘCEJ

Były Premier RP, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno–Demokratycznego i Unii Wolności, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, Prezes Banku Pekao SA, a także Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP.

MNIEJ
14:15 - 15:00

Jacek Siwicki – Prezes, Enterprise Investors

WIĘCEJ

Jacek Siwicki zarządza działalnością operacyjną firmy i jest odpowiedzialny za wdrażanie jej strategii w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadził 20 inwestycji, m.in. w spółki W. Kruk, LPP, Stomil Sanok i Zelmer. Przed dołączeniem do zespołu EI pracował w branży informatycznej i w konsultingu. W 1991 roku był wiceministrem przekształceń własnościowych. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej kraju i osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

MNIEJ

 

DZIEŃ 2, 20 maja
10:00 - 10:45

Jacek Jankowski – Ambasador RP w Etiopii

10:45 - 11:30

Robert Biedroń − Prezydent Słupska

WIĘCEJ

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, doradcą wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii – ogólnopolskiej organizacji prawoczłowieczej. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 9 października 2011 roku został wybrany na posła ziemi gdyńsko - słupskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Był wiceprzewodniczącym klubu poselskiego, a także wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Obecnie jest Prezydentem miasta Słupska.

MNIEJ
12:00 - 13:00

Jakub Bierzyński – Założyciel, CEO, OMD Sp. z o.o.

13:30 - 14:30
Jak firmy moga zarabiać na danych, które posiadają- spotkanie z McKinsey Analytics

Mateusz Filarowski – Starszy Analityk w Centrum Wiedzy McKinsey we Wrocławiu

WIĘCEJ

Mateusz Filarowski jest Starszym Analitykiem w McKinsey & Company w Polsce odpowiedzialnym za zaawansowane modelowanie statystyczne. Pracuje głównie w obszarze marketingu i sprzedaży, jest specjalistą w zakresie optymalizacji cenowych oraz targetowania klientów. W swej pracy przetwarza duże zbiory danych oraz wykorzystuje najnowsze metody uczenia maszynowego (Machine Learning). Jest też zaangażowany w rozwój narzędzi analitycznych oraz prowadzi szkolenia statystyczne. Mateusz uzyskał tytuł magistra Metod Ilościowych w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz jest finalistą międzynarodowych konkursów ekonometrycznych. W wolnym czasie jest dumnym kolarzem drużyny GVT.

MNIEJ
 

Małgorzata Gontarz – Dyrektor Centrum Wiedzy McKinsey we Wrocławiu

WIĘCEJ

Pełni funkcje Dyrektora Centrum Wiedzy McKinsey we Wrocławiu, gdzie odpowiada za rozwój i funkcjonowanie kluczowego dla McKinsey w regionie EMEA centrum analitycznego. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze usług doradztwa strategicznego, głównie w zakresie definiowania strategii centrów usług biznesowych, w branżach takich jak logistyka, bankowość, farmacja oraz w sektorze publicznym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, studiowała także w Copenhagen Business School w ramach programu CEMS. Niedawno ukończyła również studia w London School of Coaching.

MNIEJ
14:30 - 15:15
„Leadership 3.0”

Magdalena Dziewguć – Head of Google for Work CEE, Google

WIĘCEJ

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży nowych technologii. Studiowała prawo i psychologię, posiada tytuł Executive MBA SGH oraz GMP Harvard Business School. Obecnie pracuje dla Google w CEE. Poprzednio pracowała w zarządzie Exatel SA i kilku Radach Nadzorczych. Zarządzała również rynkiem biznesowym sieci komórkowych Orange i Plus. Jest ekspertem zarządzania segmentem B2B i budowania strategii rozwoju dla firm usługowych. Ponadto doradza funduszom inwestycyjnym i start-up’om w procesie budowania strategii komercjalizacji nowych pomysłów biznesowych. Założycielka Digital University . W najważniejszej dla niej roli życiowej, mama Soni i Adasia. Magda wierzy, że dwa czynniki zmieniają świat na lepsze : nowe technologie i więcej decyzji podejmowanych przez kobiety.

MNIEJ

 

EEC Liderzy Przyszłości © PTWP S.A. All rights reserved 2015