DZIEŃ 1, 20 kwietnia
14:00 - 15:00
„Przyszłość Europy”

Jyrki Katainen – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Miejsc Pracy, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności

DZIEŃ 2, 21 kwietnia
10:00 - 11:00

Michał Kuczmierowski – Dyrektor Santander Universidades, Bank Zachodni WBK S.A.

WIĘCEJ

Zarządza programem Santander Universidades w Polsce, w ramach którego realizowana jest wielowymiarowa współpraca ze szkołami wyższymi i środowiskiem akademickim.

Oparta jest ona na wsparciu finansowym i merytorycznym projektów stypendialnych i stażowych, wymianach akademickich, badaniach naukowych, współpracy międzynarodowej, rozpowszechnianiu wiedzy i technologii, inicjatywach z zakresu przedsiębiorczości oraz innowacyjnych rozwiązaniach m.in. legitymacje z funkcją płatniczą Smartcard.

Santander Universidades to prawie 1200 uczelni z całego świata, w tym ponad 50 z Polski.

Wcześniej pracował w Banku przy wdrażaniu innowacyjnych usług bankowych m.in. nowatorskich funkcji instrumentów płatniczych. Przez wiele lat zajmował się doradztwem strategicznym oraz zarządzaniem informacjami.

MNIEJ
11:00 - 12:00

Sławek Muturi – Założyciel, Grupa Mzuri

WIĘCEJ

Sławek Muturi - były konsultant w Andersenie oraz w Deloitte. Inwestor na rynku najmumieszkań. Wolny finansowo - w maju 2009 roku, w wieku 43 lat przeszedł na emeryturę. Teraz zajmuje się popularyzowaniem idei wolności finansowej oraz dobrych praktyk inwestowania w najem (5 książek, setki artykułów w mediach, blog www.fridomia.pl). Zrobił setki prezentacji na uczelniach oraz na konferencjach w Polsce, w Europie, w Kanadzie, w Australii i Singapurze.

Założył kilka spółek - Mzuri (zarządza ponad 1000 mieszkań na wynajem), Mzuri Investments (pomogła inwestorom kupić ponad 250 mieszkań), oraz Mzuri CFI (crowd fund investing w nieruchomości na wynajem). Co roku uczy się innego języka - włada już jedenastoma. Jego pasją są podróże - odwiedził każdy kraj na świecie (bez wyjątku!)

MNIEJ
12:00 - 13:00
„Zarządzanie po polsku – wyzwania w zarządzaniu zmianą w Grupie PKP”

Jakub Karnowski – Prezes Zarządu, Polskie Koleje Państwowe SA

WIĘCEJ

Doktor nauk ekonomicznych absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of Minnesota, były stypendysta The Margaret Thatcher Foundation w London School of Economics. Ma tytuł Chartered Financial Analyst potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach 1997-2000 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra finansów. Następnie doradzał (2000-01) w sprawach makroekonomicznych PKPP "Lewiatan". Był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później dyrektorem departamentu zagranicznego NBP (2001-03).

Od 2003 do 2008 r. pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie jako zastępca dyrektora wykonawczego. W latach 2008-12 pełnił funkcję prezesa PKO TFI, a od 2010 do 2013 r. był członkiem zarządu CFA Society of Poland.

MNIEJ
13:00 - 14:00

Marcin Beme – Prezes Zarządu, Audioteka SA

WIĘCEJ

Założyciel i prezes Audioteki, międzynarodowej mobilnej platformy audiobookowej, której wizją jest przywrócenie książek do życia milionów słuchaczy na całym świecie i sprawić by audiobooki stały się ważną częścią w kontinuum dnia konsumenta. Marcin Beme jest popularnym przedsiębiorcą, energicznym i inspirującym mówcą, uznanym przez wiele organizacji w Polsce i za granicą (m.n. Przedsiębiorca Roku 2014 w kategorii Nowe Technologie – Innowacyjność wg EY, New Europe 100 Challengers – lista osób z największym potencjałem na wpływ na przyszłość Europy wybranych przez Res Publica, Google i Financial Times, Człowiek polskiego Internetu 2011 i 2012 roku i wiele innych). W 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nagrodził Marcina Beme Złotym Krzyżem Zasługi (najwyższe odznaczenie cywilne w Polsce) za jego unikalny wkład w rozwój polskiej kultury, przedsiębiorczości i technologii. Marcin zbudował firmę sprzedającą książki audio w 23 krajach w 9 różnych językach (stan na marzec 2015). Audiotece, jako startupowi pochodzącemu z Polski, udało się zostać partnerem światowych marek (m.in. Samsung, HTC, T-Mobile, Orange czy Ford) i znacząco przyczynić się do rozwoju całej nowej kategorii w produkcji kultury i mobilnych segmentów dystrybucji treści.

MNIEJ
14:00 - 15:00
„Odpowiedzialna edukacja - nauka i doświadczenie”

Czy system edukacji wyższej pomaga odkryć i pielęgnować swój talent? Piotr Voelkel opowie o nauce przez doświadczenie, miłości do zmiany, poczuciu własnej wartości i odwadze, która jest źródłem każdego sukcesu.

Piotr Voelkel – Założyciel, Grupa Kapitałowa Vox

Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.

WIĘCEJ

Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox - firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz.

Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort.

Współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Collegium Da Vinci (dawnej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa).

Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu.

Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej.

Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka HUMAN TOUCH.

MNIEJ
15:00 - 16:00

Paweł Tamborski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

WIĘCEJ

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych wydaną w 1991 roku.

Od lipca 2014 r. Prezes Zarządu GPW. Od roku 2012, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował prowadzone procesy prywatyzacyjne, w tym projekty realizowane na publicznym rynku kapitałowym.

W latach 2010-2012 w Wood & Co, niezależnym banku inwestycyjnym specjalizującym się w realizacji transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pełnił funkcję Szefa Bankowości Inwestycyjnej.

Od roku 1994 – w Unicredit Group (w tym czasie CAIB, część Creditanstalt Bankverein AG). Wcześniej Bank Staropolski, gdzie rozpoczął karierę związaną z rynkiem kapitałowym jako makler papierów wartościowych i współorganizator jednego z pierwszych biur maklerskich, następnie Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. (obecnie BZ WBK S.A.).

W Unicredit CAIB zarządzał zespołem bankowości inwestycyjnej w Warszawie (Szef Bankowości Inwestycyjnej i członek zarządu UniCredit CAIB Poland). Od roku 2008 był współodpowiedzialny za prowadzenie londyńskiego zespołu rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej (ECM CEE).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Towarowej Giełdy Energii.

MNIEJ
DZIEŃ 3, 22 kwietnia
10:00 - 11:00

Dariusz Żuk – Prezes, Polska Przedsiębiorcza

Prezes i współtwórca Polski Przedsiębiorczej – think tanku działającego w obszarze przedsiębiorczości.

WIĘCEJ

Prezes i współtwórca Polski Przedsiębiorczej – think tanku działającego w obszarze przedsiębiorczości. Polska Przedsiębiorcza posiada pierwszą systemową strategię wspierania przedsiębiorczości „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, mającą na celu osiągnięcie przez Polskę do 2020 roku pozycji lidera w obszarze startupów oraz wykreowanie 3 polskich firm na skalę skype’a czy google’a.

Prezes i współtwórca grupy produktów AIP realizujących strategię Polski Przedsiębiorczej. W skład powołanej grupy instytucji wchodzą takie organizacje jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (największa sieć AIP w Europie, 1500 startupów), AIP Seed Capital (43 inwestycje) oraz AIP Business Link (sieć najlepszych Globalnie 10 akceleratorów dla startupów).

Założyciel Studenckiego Forum BCC. Laureat nagrody specjalnej Business Centre Club. Obecnie Minister Przedsiębiorczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za kreowanie i promowanie przedsiębiorczości.

MNIEJ
11:00 - 12:00
„H2H - Biznes nowej ery” Tezy:
- budowanie pozycji na rynku, renoma a jakość?
- promowanie i rozwijanie marki, tanie chwyty czy długofalowa strategia?
- współpraca międzynarodowa – globalna korporacja, relacje rodzinne czy rywalizacja?
- standardy etyczne - CSR - czy biznes może być odpowiedzialny?

Dominika Bettman – Prezes ds. Finansowych, Siemens Sp. z o.o.

WIĘCEJ

Urodzona w Warszawie, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku od przygotowywania analiz i informacji dla japońskiego doradcy Ministra Przemysłu i Handlu w Polsce. W 1996 roku związała się z koncernem Siemens, pracując w działach logistyki, sprzedaży i finansów, w różnych obszarach biznesowych firmy. W kolejnych latach pełniła funkcje: dyrektora ds. finansowych branży informatycznej Siemens Business Services (SBS), dyrektora finansowego branży telekomunikacyjnej Information and Communication Networks (ICN), a następnie Communications (Com). W latach 2006-2009 pełniła funkcje członka zarządu i wiceprezesa zarządu ds. finansowych firmy Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. Od roku 2009 jest prezesem ds. finansowych Siemens Sp. z o.o. Jej zawodowe zainteresowania wiążą się z aspektami finansowymi w firmie, trendami ekonomicznymi na rynku polskim i na świecie, a także aspektami związanymi z tematyką zarządzania zespołem i budowaniem zespołów. Dominika Bettman działa aktywnie na forum Bussines Centre Club, uczestniczy w działaniach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, występuje z licznymi wykładami poświęconymi zrównoważonemu rozwojowi biznesu i etyce w biznesie. Szczególne miejsce w obszarze zainteresowań Dominiki Bettman zajmuje wspieranie działalności kobiet oraz promowanie uczestnictwa przedsiębiorczych kobiet w biznesie. Aktywnie uczestniczy w pracach Kongresu Kobiet Polskich.

MNIEJ
12:00 - 13:00

„Jak uratować Europę – innowacyjność, dostępna energia, wspólny rynek. Reindustrializacja”

Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Przewodniczący Rady EEC

13:30 - 14:00

„Przykłady różnic kulturowych w praktyce biznesowej i negocjacyjnej”

Tadeusz Chomicki – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

 

EEC Liderzy Przyszłości © PTWP S.A. All rights reserved 2019

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.