Spotkania młodych z biznesem

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości zainicjowany został podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największego spotkania biznesowego Europy Centralnej. Myślą przewodnią przedsięwzięcia było promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zachęcenie przyszłych liderów życia publicznego i gospodarczego do podjęcia śmiałej debaty na temat ich wizji oraz miejsca w regionie, Polsce, Unii Europejskiej.

W zorganizowanych w ramach projektu wykładach, prowadzonych przez wybitne osobowości świata polityki i biznesu wzięło udział ok 2 tysięcy studentów. Frekwencja, zapał i zaangażowanie młodych w projekt pozytywnie zaskoczyły organizatorów Kongresu, stając się impulsem do stworzenia większego przedsięwzięcia skierowanego do studentów, którym nieobojętny jest kształt gospodarczy i polityczny naszego kraju oraz jego pozycja w Europie i Świecie.

Misja

Naczelnym celem projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, pomysłów i wizji pomiędzy młodymi, którzy lada dzień staną się decydentami w życiu publicznym i gospodarczym, a ludźmi biznesu i przedstawicielami areny politycznej, którzy – przekazując swoją wiedzę i doświadczenie – stają się inspiracją dla młodych.

Zacieśnianie relacji międzypokoleniowej jest szansą na stworzenie zrównoważonego dialogu, gdzie idee młodych mogą skonfrontować się z realiami polityczno-gospodarczymi. Powstała dyskusja między adeptami i mentorami może przynieść wymierne, obopólne korzyści. Z jednej strony dając okazję do wykorzystania aktywności i potencjału młodego pokolenia we współczesnej debacie publicznej, z drugiej, uwrażliwiając dzisiejszych mentorów na potrzeby, aspiracje, ale również wymagania młodego pokolenia, do którego należy jutro.

Kierując się zasadą partnerskiej rozmowy, inicjatorzy projektu chcą ponownie zaprosić młodych do współtworzenia kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2016 roku. Tym razem osoby zaangażowane w projekt będą mogły nie tylko uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i wykładach, ale także pracować nad agendą Kongresu, proponując tematy, a także wysuwać sugestie względem zapraszanych gości.

Formuła

Na projekt składał się będzie cykl comiesięcznych spotkań studentów z praktykami biznesu oraz wybitnymi osobistościami ze świata polityki. Każde zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego specjalistę w danej dziedzinie w formie luźnego wykładu oraz rozmowy z uczestnikami. Będzie także czas na pogłębioną analizę wybranych zagadnień/zjawisk oraz przeprowadzenie „case study”. Część spotkań, w zależności od potrzeb, może przybrać formę warsztatową. Uczestnictwo w pełnym cyklu spotkań potwierdzone zostanie certyfikatem.

Tematyka spotkań

Wśród tematów proponowanych przez organizatorów znalazły się m.in.:

  • Startupy/Innowacje
  • Biznes międzynarodowy/Międzynarodowe środowisko biznesowe
  • Zarządzanie ryzykiem w projektach biznesowych
  • Przedsiębiorstwo rodzinne
  • E-business
  • Design thinking w praktyce
  • Doświadczenia liderów biznesu
  • Biznes nowej ery

Spektrum zagadnień pozostaje jednak otwarte na wszelkie sugestie i propozycje ze strony uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Adresatami projektu są studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, zaocznych bądź wieczorowych, zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych. Udział w spotkaniach będzie bezpłatny, a warunkiem koniecznym uczestnictwa będzie wcześniejsza rejestracja.W spotkaniach w trakcie roku akademickiego będzie mogło uczestniczyć łącznie kilkuset studentów.

EEC Liderzy Przyszłości © PTWP S.A. All rights reserved 2015